UA-43606674-2
Experiences and adventures

GARDENS BY THE BAY PART TWO

Predator plants
Jeg tenker fortsatt på den parken i Singapore flere ganger hver dag.

Mulig jeg er en litt enkel sjel fra landet (for det er jeg jo faktisk), men jeg må bare forsøke å dele noen flere bilder og inntrykk med dere.

Som jeg før har fortalt ligger det to store tempererte “drivhus” ut mot vannet inne i parken. Drivhus blir et veldig kraftløst ord fordi disse glasskuplene er som enorme kirkerom. Til sammen er de på størrelse med fire fotballbaner, og er hjemmet til mere enn 220 000 planter fra hele verden. De heter the Cloud Forest og the Flower Dome. I domene blir temperaturen holdt lavere enn utetemperaturen. Jeg skal ikke kjede dere med de tekniske detaljene, men komposten plantene genererer, gir drivstoff til en enorm damp turbin som hjelper til med å holde det “kjølig” der inne.

Oversikt over området Gardens by the Bay, Singapore

Oversikt over området Gardens by the Bay, Singapore

Cloud Dome Singapore

Vel inne i Cloud Dome. Klimaet skal gi inntrykk av regnskogsklima

Cloud Dome Singapore

En kan gå rundt, oppå og inni det kunstige fjellet.

Cloud Dome Singapore flowerdetails

Detaljer av “Fjellveggen”

Flere detaljer

Flere detaljer

Cloud Dome, Singapore

Det er vanskelig å gi inntrykk av dimensjonene.

 

 

I still think about beautiful park in Singapore several times each day. Maybe I am a little simple soul from the country (that is a fact), but I just have to try to share some more pictures and impressions with you.

As I have told before there are two major temperate “greenhouses” by the waterside in the park. Greenhouse is a very powerless word because these glass domes are as enormous churches!. Together they are the size of four football fields, and are the home to more than 220,000 plants from across the world. They are called the Cloud Forest and the Flower Dome. Inside the domes, the temperature are kept lower than the outside temperature. I will not bore you with the technical details, but the compost the plants generate, providing fuel to an enormous steam turbine that helps to keep it “cool” in there.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply