UA-43606674-2
Experiences and adventures

GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE

Garden by the Bay, supertrees
I slutten av juni 2012 åpnet de første delene av Garden By the Bay i Singapore. Det er et enormt park/hageprosjekt som det ikke finnes maken til i verden.


Prosjektet består av tre deler; Bay South, Bay East og Bay Central, hvor ikke alle deler er ferdigstilt ennå.Parken er lokalisert bare en kort spasertur fra selve sentrum, og er definitivt et “must see” både for hageinteresserte og for andre. Jeg personlig kan ikke annet enn å være imponert over ledere som har slike visjoner og slik en gjennomføringskraft.


Det ble innhentet et stort og kraftfullt britisk designerteam av både arkitekter og landskapsarkitekter som skapte konseptet bak hagene. Dette er Grant Associates, Wilkinson Eyre, Atelier Ten, Atelier One, Land Design Studio og Thomas Matthews. Det er fasinerende at samarbeidet mellom et designteam og en politisk ledelse har blitt så vellykket og resultatet så visjonært.
Det første som møter deg når du spaserer fra Marina Bay er utsikten mot sjøen, de to store tempererte glasskuplene og de 18 “supertrærne” hvor noen er 50 m høye.


Parken er bygget på såkalt “reclaimed land” dvs jord og sand innkjøpt fra nabolandene og fylt ut i sjøen. Supertrærne er forskalet ned i havbunnen under den påfylte massen for å bli stabile nok. De er brukt som vannreservoarer, for inntak og utkast for luft til parkens kjølesystemer, og for solceller for den spektakulære belysningen av parken om kvelden. Ikke minst er det plantet tusenvis av eksotiske planter som bromeliader, bregner , orkideer og andre eksotiske planter opp over “stammen” til trærne.


Ikke minst er det plantet tusenvis av eksotiske planter som bromeliader, bregner , orkideer og andre eksotiske planter opp over “stammen” til trærne.
Jeg kommer sikkert tilbake til denne parken. Det er så mye å vise frem og fortelle!

Over broen og inn i hagen/parken. Hvem valgte fargetema?

Over broen og inn i hagen/parken. Hvem valgte fargetema?

Gardens by the Bay treestructures

En menneskeskapt skog! Hvordan vil disse strukturene bli når det grønne dekket får “satt seg” skikkelig, og dekket mere av stålstrukturene?

Gardens by the Bay treestructures detail

Detalj av “stammen på treet

Gardens by the Bay treestructures detail 2

Slik så det ut på baksiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er laget en gangvei rett under "trekronene". her ser vi ned fra trærne

Det er laget en gangvei rett under “trekronene”. her ser vi ned fra trærne

GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE.

At the end of June 2012, the first parts of the Garden By the Bay –Project in Singapore opened for visitors. There is a huge park / garden project and it’s second to none in the world. The project consists of three parts; Bay South, Bay East, and Bay Central, where not all parts are completed yet. The Park has located just a short walk from the city center and is definitely a “must-see” for anyone visiting Singapore, especially garden enthusiasts. 

I  am personally very impressed that a political leadership in such a small country like Singapore is initiating such a visionary and future-oriented project like this.


A large, powerful and creative British designer team of architects and landscape architects was obtained and who created the concept behind the gardens. This is Grant Associates, Wilkinson Eyre, Atelier Ten, Atelier One, Land Design Studio and Thomas Matthews. It is fascinating that the collaboration between the design team and a political leadership has been so successful and the results so visionary. The first thing that greets you as you walk from Marina Bay is the view of the ocean, the two large tempered glass domes and the 18 “super trees” where some of them are 50 m high.


The park is built on so-called “reclaimed land” ie soil and sand purchased from neighboring countries and filled into the sea. Super trees are fixed to the seabed under the refilled mass to be stable enough. 

They are used as water reservoirs for the intake and discharge of air to the park’s cooling systems, and for solar energy for the spectacular lighting of the park at night. Not least, it is planted thousands of exotic plants such as bromeliads, ferns, orchids and other exotic plants up the “trunk” of the trees.
I will certainly return to this park both in real life and in this blog. There is so much to show and tell!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply