UA-43606674-2
Design

SITTEPLASSER I HAGEN

Sittesteiner i Singapore Botanical Garden.

Dette er kun til inspirasjon. Krakker og en stenskulptur fra Singapore Botanical garden. Jeg tenker at her kunne vi lage dette i tre. Med motorsag, stemjern og en liten klubbe, så vil en kunne lage nokså fine sitteplasser eller en skulptur/totem som er litt mer personlig enn alt en kan kjøpe.

This is for inspiration. Stools  from Singapore Botanical garden. I think that we could make it in wood. With chainsaw, chisel and a small mallet, one could make fairly fine carvings on stools or a sculpture that is a little more personal than anything you can buy.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply