UA-43606674-2
Design

SURT&SØTT

Planter som passer sammen. Clematis "Ville de Lyon" og blågran
I hagen, verandakassen eller vinduet legger vi opp til at det skal bli fint. Kanskje er vi på jakt etter et spesielt uttrykk?

Noe vi ønsker å si eller gi inntrykk av en viss stemning? Med trær, planter, blomster og busker så kan vi skape en stemning, et rom, en “image” akkurat som vi vil hvis vi er bevisste på hva vi vil oppnå. Noen er utrolig flinke til dette. Selv er jeg ofte ute etter å lage små detaljer som en legger merke til når man går omkring. Som dette bildet tatt i hagen min i Oslo.

Det er en klematis “Ville de Lyon” som klatrer på en blågran. Klematisen er den “søte”, som er varm og myk i både farge og vokster. Blågranen, “den sure”, har denne fabelaktige fargen som passer så godt til mørkerødt, den er stikkete og strittende, og gir en flott kontrast til den “søte” Klematisen. Det er blått i granen og i rødtonen slik at fargene “snakker” godt sammen.”Søtt & surt” Søt, storblomstert klematis Ville de Lyon med avrundede former. Mot sur blågran med stikkende nåler og en fabelaktig fargekontrast til den mørkerøde klematisen.

 

SWEET & SOUR

In the garden, in the flower container or in the windowsill we are trying to make it nice and wonderful. Maybe we are looking for a particular expression? Something we want to say or imply a certain mood? With trees, plants, flowers and bushes we can create a mood, a room, an “image” just as we want too if we are conscious of what we want to achieve. Some are incredibly talented at this.  I am often at the lookout to add small exciting details that you can notice when you walk past. LIke this picture taken in my garden in Oslo.

It is a Clematis “Ville de Lyon”, which climbs a bluespruce. Clematis is the “sweet one”, which is warm and soft in both color and growth. Bluespruce, “The sour one”, has a fabulous color that fits so well with dark red, it’s pointy and bristling, and therefore provides a great contrast to the “sweet” clematis. You’ll find that the blue colour in the spruce and the blue tone in the red that make the colors “speak” well together.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply