UA-43606674-2
Beneficial insects

HVORDAN HJELPE HUMLER OG BIER?

Humler og bier tilhører den samme insektsfamilien Apidae, og de er spesielt viktig for oss grunnet deres pollinering av nyttevekster. Disse insektene står i fare for å miste mye av de naturlige utbredelsesområdene sine og bestanden av disse insektende er synkende. Dokumentasjon fra flere uavhengige forskningsmiljøer underbygger dette. Siden bestanden i mange land er mer enn halvert i det siste tiåret er det ikke grunn til å tvile på dette.

Mengder med insektgift brukt i både hagebruk og kommersielt landbruk har vært sterkt skadelig for nytteinsektene. De fleste giftene skiller ikke på nytte og skadeinsekter. Bruk av ugressdreper har ført til store arealer med ensidig dyrkning av en vekst, uten den naturlige innblandingen av blomstrende ugressplanter som nytteinsektene har glede av.

Klimaendringer og urbanisering er andre faktorer forskerne mener er viktige årsaker til endringer i bestanden. I Nord-Amerika er det foretatt store studier av den kraftige reduksjonen av bie-bestanden. De viser at sopp- og virus-sykdommer direkte på insektene også er en viktig årsak til reduksjonen i mengden bier. Parasitter som angriper biene i vinterdvale kan også redusere antallet betydelig. Hva som igjen er årsaken til sykdomsangrepene kan en jo tenke litt på. Endringer i sammensettingen av ville planter de siste tiårene, mindre naturlige enger, et ensidig kulturlandskap og insektgifter som har endret immunsystemer og DNA?

Følgene av reduksjonen av bie og humlebestanden er svært alvorlige da det er beregnet at en tredjedel av matvareproduksjonen er avhengig av insektpollinering.

Nytteinsekter har vært et trendy tema de siste årene. Frø og løk blir markedsført som ekstra “humle og bievennlige,” og det har vært et sterkt fokus på planter som vi alle “bevisste hagere” burde dyrke.

Hva kan vi gjøre enkelt? Det finnes råd og tips overalt. Selvsagt er det flott med egne frøblandinger og lignende, men det er mye enklere enn du tror: Du kan la plantene i urtepotten som gressløk, koriander, kjørvel, dill, timian og oregano blomstre istedenfor å klippe av alle blomsterstandene.

Dyrk enkle blomster og ikke fylte, da de fylte er vanskelige for insektene å pollinere. Sett av litt plass til ville blomster, bruk blomstrende frøblandinger som blodkløver, hvitkløver eller honningblomst der hvor du sår i med grønngjødslingsvekster og la de blomstre. La kløveren og tusenfrydene i plenen være, og begrens bruken av sprøytemiddel så mye som du overhodet greier.

Bier i hvit kuletistel. Merkelig, på tistlene mine henger det alltid bier. Aldri humler.

Bier i hvit kuletistel. Merkelig, på tistlene mine henger det alltid bier. Aldri humler.

Humle i lavendelen. De er jo så artige skapninger også! Og summingen er så vennlig!

Humle i lavendelen. De er jo så artige skapninger også! Og summingen er så vennlig!

Blåbær og tyttebærlyng har holdt liv i humlene tradisjonelt sett.

Blåbær og tyttebærlyng har holdt liv i humlene tradisjonelt sett.

Enkle georginer er tydeligvis god sommermat.

Enkle georginer er tydeligvis god sommermat.

Humlene er veldig glade i oreganoblomster.

Humlene er veldig glade i oreganoblomster.

Det er helt sprøtt hvor mye humler det er på denne sentblomstrende alliumen.  (Allium sphaerocephalo).

Det er helt sprøtt hvor mye humler det er på denne sentblomstrende alliumen. (Allium sphaerocephalo).

Honningurt, Phacelia tanacetifolia er en effektiv grønngjødslingsplante som er godt likt av nytteinsektene.

Honningurt, Phacelia tanacetifolia er en effektiv grønngjødslingsplante som er godt likt av nytteinsektene.

humle i sommerfuglbusk1 C

Humlene sier ikke nei til et gnafs i sommerfuglbusken, heller.

You Might Also Like

1 Comment

Leave a Reply