UA-43606674-2
Fall Vegetables

AKKURAT NÅ MÅ DU PLANTE HVITLØK

Du kommer til å være superstolt av deg selv om du planter hvitløk for neste år nå.

Hvitløk må ha en kald periode med under +10 grader i 1-2 mnd.

Sannsynligvis kan du kjøpe en fersk løk på butikken som du kan dele opp i fedd og plante ut, men det beste er nok helt sikkert å kjøpe “sette hvitløk” som du handler på gartnerier eller hagesentre. Da er de garantert sykdomsfrie.

Er du veldig lite klar for å vasse rundt i fuktig jord akkurat nå og plante hvitløk, så kan du gjøre en liten vri som jeg ufrivillig gjorde i fjor høst. Jeg glemte en av løkene i jorden da jeg høstet all hvitløken i september i fjor. Jeg fant den jo selvsagt da jeg spadde opp grønnsakhagen i vår. Da hadde løken lange spirer. Jeg delte den forsiktig opp, og satte den sammen med resten av hvitløken som jeg hadde plantet ut i fjor høst. Det ble ingen forskjell i størrelse på de jeg hadde satt ut om høsten, og den jeg hadde glemt ute og som jeg delte opp og plantet ut på våren.

Hvitløk vil ha en åpen solrik plass, gjerne med mye kompost i jorden. Hvis jorden er tung kan den forbedres med litt sand. Hvitløk trenger overraskende mye fuktighet for å utvikle store løk.
Hvitløk i åkeren

Det var ingen forskjell i størrelsene på de hvitløksfeden jeg hadde plantet hver for seg og den jeg hadde glemt i jorden, og plantet ut på våren.

 THIS IS THE TIME TO PLANT GARLIC

You’re going to be so proud of yourself if you plant garlic for next year now.  Garlic needs 1-2 months cold weather with under +10 degrees. You can probably buy a fresh garlic at the grocery store who you can divide into cloves and plant, but it is best to buy “prepared garlic” bought at nurseries or garden centers. They are also guaranteed free of disease.

If you don’t want to wade around in the damp soil right now, you can do a little twist as I involuntarily did last fall. I forgot one of the bulbs in the ground when I harvested all the garlic last September. I found it when I dug up the vegetable garden this spring. The onions had long sprouts. I divided it up carefully and put it with the rest of the garlic that I had planted last fall. There was no difference in the size of the ones I had put out in the fall, and I had forgotten there and the one I divided  cloves from and planted in the spring.

Garlic wants an open sunny spot, preferably with a lot of well-rotted organic matter in the soil. If the soil is heavy, it can be improved with a sand. Garlic requires a surprising amount of moisture to develop large onions.

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply
  Lakrisbloggen
  October 1, 2013 at 3:35 pm

  Mmm, hvitløk!

  Jeg prøvde faktisk å lage hvitløksconfit her om dagen, men det gikk ikke så bra, den ble litt svidd. Tror det er godt hvis man gjør det riktig!

 • Reply
  HVORDAN DYRKE HVITLØK | publicpollen
  February 27, 2014 at 3:02 pm

  […] Trenger du bilder på hvordan du gjør det så se her: […]

 • Reply
  HØSTING AV HVITLØK | publicpollen
  August 17, 2014 at 3:41 pm

  […] du dyrker hvitløk, og når og hvordan den skal plantes kan du lese i disse […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR SEPTEMBER | publicpollen
  September 1, 2014 at 3:01 pm

  […] Pass opp for snegler på salaten.  Poteter og løk kan kan du helt sikkert høste. Her kan du lese om høsting av hvitløk. Vanlig løk kan behandles på samme måte. Det er også tid for å sette hvitløk til neste år. […]

 • Leave a Reply