UA-43606674-2
Gardenprojects

MULCH MED BARK OG AVISER

mulch around shurbs with papers and bark.

For å holde ugresset unna mens nye planter og busker etablerer seg, blir man ofte anbefalt å legge en fiberduk, for deretter dekke den med feks. bark.

For å få bark eller grus til å holde seg på plass på duken, og at fuktighet skal trenge igjennom er nødvendigvis fiberduken er nokså ruglete i overflaten. Det fører ofte til at det er vanskelig å få fjernet ugress som har satt seg i duken, også.

En billigere og mere fleksibel løsning er å bruke gamle aviser som underlag for eventuelt barkdekking. Det er lettvint og du slipper å forholde deg til fliker av duk som stikker frem og er nokså stygt.

Slik gjør jeg:
   • -Bløtlegg aviser i minst 4 timer (eller over natten).
   • -Sørg for at buskene/plantene du skal barkdekke rundt er godt vannet, og det er godt fuktig i bakken.
   • -Brett ut avisene rundt busken, flere lag som overlapper hverandre.
   • -Fordel bark over det hele. Minst 8 cm tykt. Dette står i minst tre år uten noe som helst vedlikehold.

 

Taxus baccata 'Summergold'

Her er det plantet tre barlind, Taxus baccata ‘Summergold’. Det er halvskygge, tørt og lite jord, slik at jeg har hevet bedet litt, og fylt på med gammel gresstorv og ymse rundt buskene.

Her har jeg lagt gjennomvåte aviser rundt buskene. Minst to lag overalt.

Her har jeg lagt gjennomvåte aviser rundt buskene. Minst to lag overalt.

Fyller på med bark. Passer på at avisene er godt dekket.

Fyller på med bark. Passer på at avisene er godt dekket.

Ferdig påfylt med bark. Siden disse buskene er godt etablerte, vil de lett greie seg alene i flere år.

Ferdig påfylt med bark.
Siden disse buskene er godt etablerte, vil de lett greie seg alene i flere år.

 BARK CHIPPINGS AND OLD NEWSPAPERS

To keep weeds away while new plants and shrubs establish themselves, there are often recommended  to lay a weed-proof membrane and then covering it with for example bark chippings, mulch or gravel.

In order to get bark or gravel to stay in place on the fiber cloth, and to ensure that moisture will penetrate the cloth, the cloth needs to be a rather rough on the surface. Sometimes this  leads to that it is difficult to remove weeds who has grown themselves into the cloth, too.

A cheaper and more flexible solution is to use old newspapers as a basis for any bark covering. It’s easy and you do not deal with flaps of fabric that sticks out and is quite ugly. You have to replace the papers after 3-4 years.

How you do it:
 • Soak newspapers at least 4 hours (or overnight).
 • Make sure the bushes / plants where the ground shall be covered with bark chippings is well watered and moist.
 • Unfold the papers around the bush, multiple layers must overlap.
 • Spread bark over the papers, at least 8 cm thick. Then you have at least three years without any maintenance.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply