UA-43606674-2
Seasonal changes

EN KALDERE ÅRSTID 2

Det finnes fortsatt vekster som bidrar til en hyggelig høst. Her er noen flere.

 

Stjerneskjerm, Astrantia 'Roma' blomstrer nå. Det må skyldes at de ble plantet i år? I bakgrunnen Carex buchananii Red Rooster.

Stjerneskjerm, Astrantia ‘Roma’ blomstrer nå. Det må skyldes at de ble plantet i år? I bakgrunnen Carex buchananii Red Rooster.

Masterwort, Astrantia ‘Roma’ are blooming. It must be that they were planted this summer? In the background Carex buchananii Red Rooster.

Jeg kjøpte noen billige asters som jeg satte ned i en gråsort krukke. De blomstrer fortsatt fint.

Jeg kjøpte noen billige asters som jeg satte ned i en gråsort krukke. De blomstrer fortsatt fint.

I bought a few cheap annual aster which I planted in a blackish pot. They are still flowering nicely.

Syrinhortensia, Hydrangea Paniculata. 'Vanille-Fraise'. Den passer svært godt sammen med høstanemoner da den er mykere i fargen enn nyere sorter. Både Syrinhortensia og høstanemone liker det stabilt fuktig, gjerne halvskygge, og blomstrer på ca. samme tid.

Syrinhortensia, Hydrangea Paniculata. ‘Vanille-Fraise’. Den passer svært godt sammen med høstanemoner da den er mykere i fargen enn nyere sorter. Både Syrinhortensia og høstanemone liker det stabilt fuktig, gjerne halvskygge, og blomstrer på ca. samme tid. 

Hydrangea paniculata. ‘Vanille Fraise-‘. They associate well  with Japanese anemones as it is softer in color than the newer varieties of Hydrangeas.  Both Hydrangeas and Japanese anemone likes it moist, often semi.shaded, and blooms in August/ September.

Georginene blomstrer fortsatt flott. Det vil de fortsette med til første frostnatt. Da flater de ut!

Georginene blomstrer fortsatt flott. Det vil de fortsette med til første frostnatt. Da flater de ut!

Dahlias still bloom great. They will continue with that until the first frosty night. Then it’s face down..

Det er ugress og det er ugress. Fortsatt er det blomster og planter som bare vokser på feil sted. Weeds. It’s still  flowers and plants that only grows in the wrong location. 

En type rødvenet syre, Rumex acetosa.

En type rødvenet syre, Rumex acetosa, har vært trofast gjennom hele sommeren. De store bladene blir seige, men de små er flotte i salaten. Vi får se om den overvintrer.

A type of red veined Sorrel, Rumex acetosa, has been faithful throughout the summer. The large leaves become tough, but the small ones are great in a salad. We’ll see if the plant survives the winter.

Ulla skremmer ingen.

Ulla doesn’t scare anyone.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply