UA-43606674-2
Compost and Fertilization Lawn care

HØSTSTELL AV PLEN

Hvis du følger disse punktene med litt høststell av plenen, og foretar en liten innsats til våren også, kan jeg garantere deg at plenen vil se mye bedre ut neste sommer. 

 1. Klipp plenen på høyeste klippehøyde de siste gangene nå før den helt slutter å vokse. Da har plenen litt ekstra beskyttelse gjennom vinteren.
 2.  Rak plenen for løv med en finntannet løvrive. Mye løv kan tette for luftsirkulasjon og blir grobunn for sykdommer.
 3. Rak deretter hele plenen med en jernrake. Da drar du ut mye dødt som tetter for sirkulasjonen. NB: Dette gjelder en eldre, godt etablert plen.
 4. Der hvor plenen er ekstra kompakt, stikker du ca.10 cm dype hull med et greip. Vrikk et par ganger frem og tilbake på gaffelen før du trekker den opp og fortsetter videre. Du kan også kjøpe spesielle redskap for denne jobben.
 5. Hell ut toppdress (kjøpes i sekker, inneholder mere sand enn vanlig jord). Rak utover et ca. 5mm tykt lag , først med baksiden av raken, deretter på vanlig måte.

Plenen vil se stygg et par uker, men kommer seg raskt.

Rak opp løv fra plenen

Rak hele plenen med en jernrive. Da fjerner du mye mose og dødt organisk materiale som ‘tetter’ plenen, og slipper til luft.

Der hvor plenen virker ekstra tett, bruker du et greip, stikker 10 cm ned i jorden og ‘vrikker’ litt før du trekker den opp og fortsetter.

Spre ut toppdress i et ca. 5 mm tykt lag med en jernrive. Der du har ‘spiket’ rakes det jo litt ned i hullene og bidrar med porøsjord og næring.

AUTUMN LAWN CARE

Follow these points with autumn care of the lawn and make a little effort in the spring too, and I can guarantee you that your lawn will look much better next summer.

 1. -Mow at the highest cutting height the last few times now before the lawn completely stops growing. Then the lawn has a little extra protection during the winter and doesn’t get overgrown with moss and weed.
 2. -Rake up leaves with a lawn rake. Leaves can block air circulation and becomes a breeding ground for diseases.
 3. -Rake then the entire lawn with a toothed garden rake. It will pull out lots of clotted organic material who seals for circulation.
 4. -Where the lawn is extra compact, sticking to about 10 cm deep holes with a garden fork. Wiggle a few times back and forth on the fork before pulling it up and continue on. You can also buy special tools for this job.
 5. -Spread out top dress (purchased in bags, containing more sand than normal soil). An approx. 5 mm thick layer, first with the back of the rake, then the usual way.

The lawn will look bad a few weeks, but will rehabilitate quickly.

You Might Also Like

6 Comments

 • Reply
  KALKING AV HAGEN | publicpollen
  March 12, 2014 at 3:00 pm

  […] ville også sannsynligvis ha tilført toppdressing til plenen for å øke kondisjonen til plenen. Jeg ville også ha gjødslet på forsommeren igjen. […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR OKTOBER | publicpollen
  October 1, 2014 at 3:01 pm

  […] Du vil få en mye finere og sunnere plen neste år hvis du tar deg tid til å toppdresse plenen litt. Det trenger du ikke gjøre der hvor plenen er veldig bra, men på deler hvor plenen blir veldig mye brukt og er slitt, kan både lufting av røtter og plendress utgjøre en stor forskjell.  Høststell av plen finner du her. […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR JANUAR | publicpollen
  January 18, 2016 at 4:21 pm

  […] har det ok. Høststell av plen du kan lese om her.  Unngå så mye som mulig slitasje på plenen nå i disse […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR FEBRUAR | publicpollen
  January 18, 2016 at 4:21 pm

  […] kan du fortsatt ikke gjøre noe med. Høststell av plen du kan lese om her.  Unngå så mye som mulig slitasje på plenen nå i disse vintermånedene. Forbered deg på en […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR MARS | publicpollen
  January 18, 2016 at 4:22 pm

  […] øker mulighetene for sure partier i plenen og mye mose.  Høststell av plen du kan lese om her.  Unngå fortsatt så mye som mulig slitasje på […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR SEPTEMBER | publicpollen
  January 18, 2016 at 4:26 pm

  […] Skjær eventuelle plenkanter med en skarp spade. Hagen vil på en halvtimes arbeide se mye strammere og ryddigere ut. Høststell av plen finner du her. […]

 • Leave a Reply