UA-43606674-2
Seasonal changes

STEIN

Jeg har flyttet mye stein i det siste. Jeg føler det som om alt kjøttet har løsnet fra skjelettet mitt, og ikke passer helt mellom bein og hud.

Men jeg har ikke mere vondt i ryggen enn i resten av kroppen så noe må jeg ha gjort riktig.

Men det er så mye stein.. Av og til angrer jeg på at vi kjøpte dette stedet. Det er steingjerder overalt her på Orust, det går også et på tvers igjennom hagen min. De er fredet alle sammen.

Jeg som elsker å tegne plan og oppriss i skala!

Jeg kan ikke planlegge noe. For rett under bakken kan det ligge en stein som er så stor at hverken “de andre” eller jeg greier å flytte den. Så da må jeg tenke nytt. Improvisere. Sjefen i huset grøsser når han hører ordet. Men han er ingeniør.

Rullestein er en utfordring å håndtere. Den er for det første ofte rund og vanskelig å få tak på, men den gir også et utrolig rotete inntrykk hvis det blir mye av den.  Grunnmuren, og begge trappene til huset er laget av den. Rundt 1930. Men det var mye mere stein igjen.

De fleste tror at det er slik å anlegge en hage:

stein_11_blomster

Most people think that this is how to build a garden.

Men på toppen av en morenerygg så er det slik:

stones in the garden

But on top of a moraine ridge it is like this:

Eller slik:

stein_9

Or this:

Eller jeg skal plante ned noe, finner en stein, og den må flyttes:

Incredibly sad that rocks look so small in photos .. I use the small stones to bend under the speckle, and then push the big stone a little further, or I roll the stone around.

Utrolig synd at steiner ser så små ut på bilder.. Alle de små steinene bender jeg under med spettet, for så å skyve steinen litt videre, Eller rulle den over.

Her er et bilde som understreker hvor sykt mye steiner det er på tomten. Dere ser trappen, grunnmuren -og bordet også..:

Picture taken spring 2013 to illustrate how much stone there is everywhere..

Picture taken spring 2013 to illustrate how much stone there is everywhere..

Dette bordet stod på tomten da vi kjøpte. Ungene overtalte meg til å beholde det fordi det kunne være steinbordet hvor Aslan ble ofret.. (Løven fra Narnia) Jeg er fortsatt ikke helt overbevist, men det er et greit arbeidsbord, og det blir ikke svidd av grill-lokket:

Stone table

This table was on the lot when we bought the house 4 years ago.The kids convinced me to keep it because it could be the stone table where Aslan was sacrificed .. (The lion of Narnia) I’m still not entirely convinced, but it’s a fine work table, and it does not get scorched from the grill lid.

Jeg sovnet i hammocken tidligere i sommer. Med hagehanskene på..

stein_1

I fell asleep in the hammock earlier this summer. Wearing my garden gloves ..

Jeg kan se det blir bra når steinene blir underordnet, og de ikke dominerer bildet:

Jeg kan se det blir bra når steinene blir underordnet, og de ikke dominerer bildet.

I can see it looks good when rocks are subordinate plants and flowers, and they do not dominate the impression.

Oi, jeg glemte nesten røttene:

I almost forgot the roots..

I almost forgot the roots.

 

ROCKS AND STONES

I have moved a lot of rocks in the past days. I feel as if all the flesh has come loose from my bones, and don’t fit exactly between the bones and skin.

But I haven’t more back pain than in the rest of the body so I assume I have done something right.

But there is so much rock .. Sometimes I regret that we bought this place. There are stone fences everywhere here on Orust, it is also a fence crossing through my garden. And they are all listed.

I who love to draw blueprints and elevations!

I can’t plan anything. Because that just below the grass there may be a stone that is so large that neither the “other ones” or I manage to move it. So then I have to think again. Improvise. The Boss of the house shudders when he hears the word. But he is an engineer. Which is not an illness.

The big round stones are a challenge to handle. They are difficult to get a grip on, but they also provide an incredibly messy impression if it gets a lot of it. The base of the house and both of the stairs to the house is made of it. Around 1930. But it was much more rock left.

 

You Might Also Like

4 Comments

 • Reply
  Irene Kleppan
  October 3, 2013 at 10:09 am

  Hmmm. Du får invitere en haug av oss steingale m/hengere. Mange drar med seg stein av diverse størrelser herfra og derfra for å arrangere i hagen…

  • Reply
   publicpollen
   October 3, 2013 at 10:29 am

   Heh, hadde de bare vært fraktbare, så. Jeg hadde ikke tenkt å være negativ altså. Det er jo en litt morsom utfordring å forsøke å få dette til å fungere. 🙂
   De “små” (de som du kan såvidt bære med dine to hender) er jo forsåvidt greie. Men takk for trøsten! Den var litt tiltrengt i går.

 • Reply
  Hagenvedhavet
  October 5, 2013 at 7:51 am

  Flott sted, og stein er spennende i hagen.

  • Reply
   publicpollen
   October 6, 2013 at 8:02 pm

   Tusen takk. Jeg er klimatisk flyktning fra Trøndelag, vettu. Leter desperat etter mildere klima.

   Hilsen Hanne

  Leave a Reply