UA-43606674-2
Do It Yourself Gardenprojects

HVORDAN LAGE GRUSGANG I HAGEN

Hvordan lage grusgang

Grusganger kan være en grei løsning for en gangsti i hagen.

Årsaken til at du trenger en grusgang kan være mange. Det kan være vanskelig å komme til med plenklipperen, plenen blir ujevn i gangsonene, du blir våt om det akkurat har regnet, eller du vil bare ha en mere vellykket overgang mellom forskjellige materialer.

Du trenger:

 • Spade eller minigraver alt etter ambisjonsnivå.
 • Jernrake, krafse og en trillebår
 • Tettvevd fiberduk laget for formålet. Dvs. til å skille grus fra jord.
 •  Grus etter smak. Det finnes en mengde kvaliteter og typer.
Det er hyggelig med gressganger, men ofte så krever de endel vedlikehold. Spesielt her hvor det er mye stein og nivåendringer, og man må bruke kantklipperen ofte skal det se ok ut.

Det er hyggelig med gressganger, men ofte så krever de endel vedlikehold. Spesielt her hvor det er mye stein og nivåendringer, og man må bruke kantklipperen ofte skal det se ok ut.

Fjern så mye som mulig av gresstorv og matjord, og planer så godt du kan. Beregn at du skal ha plass til ca 10 cm grus.

Fjern så mye som mulig av gresstorv og matjord, og planer så godt du kan. Beregn at du skal ha plass til ca 10 cm grus.

Fjern så mye som mulig av gresstorv og matjord, og planer så godt du kan. Beregn at du skal ha plass til ca 10 cm grus.

Legg fiberduk over jorden for å hindre gjennomvekst og for å hindre grusen i å trenge seg ned i jorden. En grusgang blir langt mere holdbar om du legger duk først.

Legg stener i kanten av duken for å holde den på plass mens du tømmer grus oppå. Etter du har fylt på ønsket mengde grus tramper du den fast sammen, vanner den eller bruker en "hoppetusse".

Legg stener i kanten av duken for å holde den på plass mens du tømmer grus oppå. Etter du har fylt på ønsket mengde grus tramper du den fast sammen, vanner den eller bruker en “hoppetusse”.

Ferdig grusgang.

Ferdig grusgang.

Her er grusgangen et par måneder senere når den har satt seg skikkelig.

Her er grusgangen på høsten et par måneder senere når den har satt seg skikkelig.

HOW TO MAKE A GRAVEL PATH IN THE GARDEN.

There can be many reasons for your need of a gravel path in your garden. It can be a difficult access for the lawn mower, lawn becomes uneven in paths, you get wet and dirty if it just has rained, or you just want a more successful transition between different materials. 

You will need:

 • A spade or a mini excavator according to ambition.
 • Steel gardening rake and a wheelbarrow
 • Tightly woven geotextile made for the purpose. It is to separate the gravel from the soil.
 • Find some gravel after your own taste. There are a plethora of qualities and varieties.

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Daniel J
  August 8, 2014 at 10:05 am

  Takk for tips! Jeg tenker å lage en grusgang på 10-15m, i et område i hagen hvor det heller litt. Noen formening om hvorvidt jeg bør tenke på enten en form for støtte eller drenering?

 • Reply
  publicpollen
  August 8, 2014 at 12:04 pm

  Hei!

  Type underlag som grusgangen skal legges på er det mest avgjørende for om du trenger særlig med drenering. Er det tettpakket leire eller lignende ville jeg ha lagt litt grov pukk først (5-10 cm), deretter fiberduk og så grus-laget som gjerne kan krummes slik at den er høyere på midten enn på sidene. Det hjelper veldig på dreneringen. Er det morene eller silt der gangen skal legges går som regel “litt” helling bra uten drenering så lenge grusgangen ikke er for bred.

  Størrelsen på grusen har også betydning for hvor lett den skylles bort. En grovere grus skylles ikke så lett vekk, og vannet renner lettere ned i underlaget. en blandingsgrus som består av fin grus og litt grovere fikk vi anbefalt. Det fungerer ok. Men grus er jo ikke dødt som heller, stein eller asfalt..

  Støtte på sidene kommer an på hvordan du skal legge den. En ryddig avslutning ut mot feks en plen, blir langt enklere å holde om det er en form for avslutning. Opp til huset vårt i Oslo har vi en bred, rett grusgang (ca 2,3 m bred) som er så bratt at den er vanskelig å kjøre opp. Den har vi krummet slik at den er høyere på midten enn ut til siden. Det gjør at ikke så mye grus blir skylt ned bakken ved sterke regnskyll. Men vi raker opp litt grus fra bunnen et par ganger i året. På ene langsiden ender den i en hekk, på andre siden er det opphøyet ca 12-14 cm med lange kantstein av granitt. De får du i flere lengder, og de er relativt billige siden de importeres til steinlandet Norge fra Kina. Jorden på andre siden av granitten ligger “flush” med steinavslutningen. Vi satte de direkte ned i litt tørr mørtel for småmuring ute, uten noen form for drenenring,(men hos oss heller det mer enn litt) og de har ligget flott.

  Et annet og mer uvanlig alternativ er å legge grusgangen høyere enn underlaget forøvrig. Det kan se kult ut, gir topp drenering, men det krever at du har en stram avslutning i stener, mur eller stål ut mot langsidene.

  Går det en vannvei på tvers av grusgangen din noen steder der den er planlagt, bør du grave ned et drensrør ender pukk, duk og grus den vannet vanligvis renner.

  Lykke til!

 • Leave a Reply