UA-43606674-2
Climbers and Vines Shrubs and hedges

JASMIN ELLER SKJÆRSMIN

Nå blomstrer den bittelille gule Jasminum nudiflorum planten (se bildet etter artikkelen) som jeg kjøpte på høstsalget for et par måneder siden.

Da passer det å fortelle om forskjellen mellom jasmin og skjærsmin.

Selv om begge dufter godt, er det nokså forskjellige planter.

Skjærsmin er en relativt hardfør, stor busk som blir overstrødd med fylte eller enkle hvite blomster (avhengig av kultivar) i juni/juli.

Jasmin er en buskaktig, klatrende vekst med overhengende grener med duftende gule, eller hvite blomster som er svært lite hardfør. (H 1-2) Blomstrer på vinteren eller tidlig vår.

Skjærsmin, Philadelphus
BESKRIVELSE Bladfellende busker som får hvite, duftende blomster. Busken blir vid og relativt høy om den ikke beskjæres.
HERDIGHET Herdighet 2-5 i Norge, varierer sterkt i forhold til sort.
VOKSESTED Sol, eller lett skygge. Tåler de fleste jordtyper. Planteavstand 1.5 m.
BESKJÆRING OG STELL Beskjæres etter blomstring, eller hvis du vil beskjære busken veldig hardt, tidlig vår. Blomstrer på fjorårets grener i juni, starten av juli, avh. av region.
SYKDOMMER Vanligvis helt fri for skader, bortsett fra frost.
PASSER TIL Passer godt plassert i løse, uformelle hekker og i sammenplantinger av busker. Dufter fantastisk, så plasser gjerne en busk i nærheten av sitteplasser eller gangveier.

 

Jasmin, Jasminum nudiflorum. Blomstrer nå på bar kvist på hytta.

Jasmin, Jasminum nudiflorum. Blomstrer nå på bar kvist på hytta. Overlever den vinteren tro?

Skjærsmin, Philadelphus.

Skjærsmin, Philadelphus.

Her er gangveien opp til huset sent i juni. I front Hurdalsrose, deretter Skjærsmin, Rosa Moyesii mørk rosa er Rosa Rugosa hansa.

Gangveien opp til huset sent i juni. I front Hurdalsrose, Skjærsmin, Rosa Moyesii og Rosa Rugosa Hansa.

Skjærsmin er en flott busk i bakkant i et bredt staudebed

Skjærsmin er en flott busk i bakkant i et bredt staudebed. Busken blomstrer før peonene.

 

MOCK ORANGE OR JASMINE

 

In Norway the plants Mock Orange and Jasmine often are mixed together because they have very similar name in Norwegian. It’s not a problem in English speaking countries since the plants have completely different names there.

Right now flourishes the tiny yellow Jasminum nudiflorum plant that I bought on the autumn sales a couple of months ago, so it’s appropriate to tell the difference between ‘ jasmin’ and ‘skjærsmin’.

Although both smells good, it is rather different plants. Mock Orange is a hardy, large shrub that is sprinkled with filled or single white flowers (depending on cultivar) in June / July.

Jasmine is a twining climber, with fragrant yellow or white flowers that is very little frost tolerate. (H 1-2) Blooms in winter or spring.

 Mock Orange
DESCRIPTION Deciduous shrubs that blooms with lots of white, fragrant flowers. The bush is wide and relatively high if not pruned.
HARDINESS Hardiness 2-5 in Norway, varies greatly according to cultivar.
GROWING LOCATION Sun or light shade. Tolerates most soil types. Planting Distance 1.5 m
PRUNING AND CARE Pruned after flowering, or to prune the shrub very hard, early spring. Blooms on last year’s branches in June, beginning of July, dep. of the region.
DISEASES Generally entirely free of damage, except frost.
SUITABLE FOR Looks very good placed in loose, informal hedges and together with other shrubs. Fragrance is amazing, so place a bush close to the terrace or garden paths.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply