UA-43606674-2
Home and garden decorations Houseplants Seasonal ornaments

JULEROSE

Julerosen er lite egnet som blomstrende uteblomst ute i det measte av Scandinavia rundt jul. Men den er en grei staude som kan blomstre bra så snart snøen er borte hvis våren har vært mild.

Men innendørs i førjulstiden er den en av de blomstene som jeg setter veldig pris på. Litt fordi den ikke er så oppbrukt som magenta azalea, eller grellrød julestjerne , og litt fordi den er en veldig lekker potteblomst.

Julerose, Helleborus niger
BESKRIVELSE Delvis eviggrønn staude med læraktige, mørkegrønne blanke blader, ofte nedovervendte blomster som blomstrer tidlig vår. Finnes i mange former og variasjoner.
HERDIGHET Herdighet 3-4 i Norge, avhengig av hvor lun vokseplassen er.
VOKSESTED Halvskygge, skygge. Tåler de fleste jordtyper, men liker å stå lunt. Trives best i muldrik jord, uten å flyttes. Plasser planten gjerne slik at den står på et sted med vårsol slik at du får glede av blomstene tidlig. Under et mindre løvtre ?
BESKJÆRING OG STELL Fjern gule og sorte blader på våren, for å unngå sykdom. Vannes moderat.
SYKDOMMER Tåler det aller meste. Kan få svarte flekker av sopp og rothalsråte. Vanligste er vel dårlig blomstring grunnet klimaskade her i Scandinavia.
PASSER TIL Plantes lunt, og nær gangstier, kjøkkenvindu, i nærheten av inngangen slik at du får maks glede av de eventyrlige blomstene.
Helleborus argutifolius. Fikk den nylig av en venninne. De gulgrønne blomstene er veldig lekre!

Helleborus argutifolius. Fikk den nylig av en venninne. De gulgrønne blomstene er veldig lekre!

De fleste julerosene har nedovervendte blomster, om det er mulig tenk på det ved planting ute.

De fleste julerosene har nedovervendte blomster, om det er mulig tenk på det ved planting ute.

Denne blomstret sent i mai i hagen min på Gåre. Jeg måtte holde blomsterhodet slik at jeg fikk et bilde av selve blomsten.

Denne blomstret sent i mai i hagen min på Gåre. Jeg måtte holde blomsterhodet slik at jeg fikk et bilde av selve blomsten.

Denne julerosen blomstret sent i april i hagen min. Som du ser så er ikke bladene allverden etter fjorårets iskalde vår.

Denne julerosen blomstret sent i april i hagen min. Som du ser så er ikke bladene allverden etter fjorårets iskalde vår.

Samme plante.

Samme plante. 

Denne kjøpte jeg selv i dyre dommer da jeg skulle kjøpe middagsmat. Selvsagt holder den seg best om den plasseres lyst og kjølig innendørs.

Denne kjøpte jeg på impuls da jeg skulle kjøpe middagsmat. Selvsagt holder den seg best om den plasseres lyst og kjølig innendørs.

 CHRISTMAS ROSE

The Christmas rose is unsuitable as a flowering plant outside in most parts of Scandinavia around Christmas. But it is a low maintenance  perennial which can flower well as soon as the snow is gone if spring has been mild.

But indoors before Christmas, it is one of the flowers which I very much appreciate. Partly because it is not as “used” as the magenta azaleas, or the sharp-red poinsettia, and partly because it is a very dainty plant.

DESCRIPTION Evergreen perennial with leathery, dark green glossy leaves, often downward-facing flowers that bloom in early spring or winter. Available in many shapes and variations.
HARDINESS Hardiness 3-4 in Norway, depending on how sheltered growing space is.
GROWING LOCATION Partial shade to full shade. Tolerates most soils, but likes to be placed sheltered from harsh winds. Thrives best in a humusy soil, without being moved around.
PRUNING AND CARE Remove dead, yellow and black leaves in spring, to prevent disease.
DISEASES Can withstand most. May get black spots of fungus or crown rot. Most common in Scandinavia are poor flowering due to climate damage.
SUITABLE FOR Be planted sheltered and close to walkways, kitchen window, near the entrance so that you get maximum enjoyment out of the fairytale flowers.

 

 

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    HUSKELISTE FOR JUNI | publicpollen
    June 1, 2014 at 9:27 am

    […] du ta frø av julerosene dine så er det nå tidlig/midten av juni de er ferdige. De må såes mens de er ferske. Bruk […]

  • Leave a Reply