UA-43606674-2
Everyday life

HVORDAN FØLE SEG PÅ SITT ALLER BESTE

Hvorfor er det så vanskelig? Det er jo så enkelt å se hvor vi gjør feil.
  • En bekymringsfri og god søvn er jo som du kan se av bildet ovenfor svaret på det meste. 7-8 t uforstyrret søvn i et kjølig, friskt rom er den beste starten på et nytt liv og gjør deg blank i pelsen. 🙂
  • Mosjon er ifølge Torstein (19) noe bare pensjonister gjør. Det er kun trening som gjelder. Forskning viser at den største psykiske og fysiske gevinsten av bevegelse får vi allerede ved å løfte rumpen opp av sofaen og gå en tur ut.
  • Mat er det jo en direkte sinnsyk diskusjon om i industrialiserte land. For normalt friske mennesker er det så enkelt at det bare er å spise mindre sukker og mindre fett. Normalt friske mennesker har ingen andre å skylde på enn oss selv om vi veier for mye. Kutt ned på ferdigmaten!
I bunn og grunn er det bare valgene vi tar som bestemmer hva som videre skjer.

Som en trøst for alle som nå har bitre, bestemte nyttårsforsetter fordi de føler seg litt bleke og sjaskete etter julen, så har jeg noen bilder fra hagen på hvordan den endrer seg gjennom året. Ikke alle vekster ser like bra ut i desember som de gjorde i sommer. Faktisk så føler jeg at jeg holder meg langt bedre enn Kjempemarikåpen!

Ha et riktig friskt, nytt år!
Kjempemarikåpe i sommer

Kjempemarikåpe i sommer

Samme plante nå i desember

Samme plante nå i desember

Prydkirsebærtre midt i mai.

Prydkirsebærtre midt i mai.

Samme tre nå i desember.

Samme tre nå i desember.

Prydepletre i august.

Prydepletre i august.

Samme tre i desember..

Samme tre i desember..

Bøkehekken jeg plantet i 2010. Bildet fra forsommeren.

Bøkehekken jeg plantet i 2010. Bildet fra forsommeren.

Samme hekk i desember.

Samme hekk i desember.

Høstanemone i september.

Høstanemone i september.

Høstanemonen i desember.

Høstanemonen i desember.

 HOW TO FEEL  AT ITS VERY BEST

Why is it so hard? It’s so easy to see how we are doing wrong.

  • A carefree and undisturbed sleep, as you can see from the picture above, is an excellent way to improve your everyday life. 7-8 hours sound sleep in a cool, crisp environment is the best way to start your day and get you a shiny fur. 🙂
  • Exercise is according to Torstein (19) something which only retirees do. It is training that counts. Research shows that the greatest mental and physical gain from movement are when are lifting the buttocks off the couch and take a walk.
  • Food is an insane discussion in the industrialized countries. The bottom line is that you only need to eat less sugar and less fat. Normal people has noone else to blame but ourselves if we weigh too much. And cut down on the ready made food! 
Fundamentally, there are only the choices we make that determine what happens next.

As a consolation for all those who now has bitter and specific New Year’s resolutions because they feel a little pale and shabby after Christmas,  I have added some photos from the garden on how it changes throughout the year. Not all plants look just as good in December as they did in the summer. In fact, I feel that I look a lot  better than my Ladys Mantle!

Have a nice, fresh New year!

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply