UA-43606674-2
Frost winter

PLUTSELIG FROST I HAGEN

frost_jan_grangreiner
Etter månedsvis med søle og mørke, snur været brått og det blir -11. Hva gjør vi i hagen da?

Her i Oslo var vi så heldige at det kom noen cm med snø samtidig, slik at jorden fikk et lite isolerende lag. Men når så sterk kulde kommer på bar mark, så går den fort dypt ned i bakken.

Det meste av vekstene som lever i Scandinavia tåler dette så godt at jeg vil si at det er uproblematisk. Men de sarte sakene, som i utgangspunktet passer best i Mellom-Europa, som mange rosertyper, endel av de eviggrønne buskene, lavendel, aprikostrær, løkplanter og stauder vi muligens har sådd, og ikke fullt akklimatisert kan slite. Mange av disse plantene er planter vi ser når vi er på feriereiser, og både dufter og farger er så tiltalende at vi forståelig nok gjerne vil ha de samme plantene hjemme i nord.

Når vi velger planter som i utgangspunktet ikke passer til vårt klima, så må vi regne med at vi mister endel på vinteren?

Jeg for eksempel, elsker lavendel. For det første dufter den godt, den blomstrer lenge og den tiltrekker seg enormt med nektarspisende insekter. På sydvegg i Oslo og på Gåre, Orust i Sverige, overlever den veldig greit. Som kantplante i et stort blomsterbed, på “flat” mark varierer overlevelsesevnen enormt. Men lavendel er ofte på vårtilbud på hagesentrene, slik at jeg får fylt hullene for det det koster for to flasker middels dyr vin. Og det er et enkelt valg!

Hva kan du gjøre for å passe på at ikke frosten dreper plantene dine:
  • Legg kompostjord opp rundt stammen på rosene dine. Minst 10 cm. Om alt dør over jorden, kan du når våren kommer rufse ut jorden du pakket rundt stammen, og den er grønn. Jeg gjør det på sommerfuglbuskene også.
  • Pakk eviggrønne inn i strie, filt, avispapir, agryl eller bar. Pakk de bare delvis ut frem til telen har gått.
  • Klipp ikke tilbake lavendelen før langt ut på våren. Jeg fjerner kun blomsterstilkene på høsten, og de lar jeg ligge over plantene.
  • Legg løv og bar rundt sarte vekster. Det hindrer også at telen går så dypt, slik at telen slipper raskere.
frost_jan_rose

Jeg tømmer en bøtte kugjødselkompost over hver rosebusk senhøstes etter den første froseten. Er det en hard vinter, fryser rosen ned til der komposten starter.

frost_jan_snø

Flaks at det kom snø før den harde frosten!

frost_jan_roser

Ikke rart at vi som bor her i nord ønsker oss slike blomster også!

frost_jan_0613

Her har jeg erstattet nesten alle lavendelplantene mine langs kanten med nye. (Plantene i rekke mot steinene)

frost_jan_0913

Slik så lavendelen på sydveggen ut i september, etter at jeg hadde klippet vekk blomsterstilker.

frost_jan_lavendel

Slik ser de ut ca. nå. Umulig å vite hvordan det går.

Jeg tømmer en bøtte kugjødselkompost over hver rosebusk senhøstes etter den første froseten. Er det en hard vinter, fryser rosen ned til der komposten starter.

Jeg tømmer en bøtte kugjødselkompost over hver rosebusk senhøstes etter den første froseten. Er det en hard vinter, fryser rosen ned til der komposten starter.

Granbar dekker over kristtornene mine.

Granbar dekker over kristtornene mine.

Flaks at det kom snø før den harde frosten!

Flaks at det kom snø før den harde frosten!

Ikke rart at vi som bor her i nord ønsker oss slike blomster også!

Ikke rart at vi som bor her i nord ønsker oss slike blomster også!

Her har jeg erstattet nesten alle lavendelplantene mine langs kanten med nye. (Plantene i rekke mot steinene)

Her har jeg erstattet nesten alle lavendelplantene mine langs kanten med nye. (Plantene i rekke mot steinene)

Slik så lavendelen på sydveggen ut i september, etter at jeg hadde klippet vekk blomsterstilker.

Slik så lavendelen på sydveggen ut i september, etter at jeg hadde klippet vekk blomsterstilker.

Slik ser de ut ca. nå. Umulig å vite hvordan det går.

Slik ser de ut ca. nå. Umulig å vite hvordan det går.

SUDDEN FROST IN THE GARDEN

After months of degrees above zero, mud and darkness, the weather turns abruptly and it becomes -11 outside. What do we do in the garden then?

Here in Oslo we were fortunate that there was some cm of snow at the same time so that the earth got a tiny insulating layer. However, when strong cold hits on bare ground,  it goes quickly deep into the ground.

Most of the plants that live in Scandinavia tolerate this so well that I would say that it is not problematic at all. But the delicate species, which basically are best suited in Central Europe, as many types of roses, some of the evergreen bushes, lavender and the like, may struggle. Many of these plants we discover when we are on vacation,  and both beauty, scents and colors are so appealing that we understandably wants the same plants at home in the north.

When we choose plants that are basically not suitable for our climate, we must assume that we lose some of winter?

I for example, love lavender. it smells lovely, it blooms for å long time, and it attracts a huge amount of nectar-eating insects. On the south wall in Oslo and on Gåre, Orust in Sweden, it survives smoothly. As an border plant in a large flowerbed, the “flat” ground makes the Lavender survive rate varies tremendously. But lavender is frequently on spring promotion at garden centers, so that I can fill the holes in my border for less that it costs for two bottles of medium expensive wine.

What can you do to ensure that no frost kills the plants:
  • Add compost soil up around the stem of roses. At least 10 cm. If it all die over earth,when spring comes, you ruffles he earth you wrapped around the trunk , and the stems are green. I do it the Butterfly bushes too.
  • Wrap evergreens into  burlap, felt, newspaper, Agryle or spruce branches. Unpack it only partially until frost has passed.
  • Do not cut back the lavender (or other delicate perennials) until well into the spring. I only remove flower stalks in the fall, and let I lie above the plants. 
  • Add leaves and spruce branches around delicate plants. It also prevents that the frost goes too deep, Then the ice and frost leaves the ground faster and easier..

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply