UA-43606674-2
Seasonal changes

VÆRET

Anemone høst
Der jeg vokste opp, i Buvika utenfor Trondhjem, var været et viktig samtaleemne. Dengang da og der var  dagene til folk direkte preget av hvordan været ble.

Mange hadde gårder, hvor husdyrhold, skogsdrift og jordbruk var langt mere manuelt drevet enn i dag, det var også noen få kystfiskere.. Dermed hadde også været en direkte påvirkning på arbeidsdagen og på lønningsposen.

I dag er det fortsatt like mye prat om været, men praten er litt vridd. Nå klages det over at det er så mørkt at vi blir deprimerte, (Hørte aldri den påstanden da jeg vokste opp), klimadebatten ruller selvfølgelig, at vi må kjøpe rulleski siden skiføret uteblir og at flåttbestanden øker. Og strømprisen er jo et tilbakevendende tema..

Det som er sikkert er at vinter 2012-13 og vinter 2013-14 er foreløpig svært forskjellige. Mens det i fjor var dyp tele og naturen var svimeslått av kulde, råder det nå en slags skal-skal ikke stemning ute. Usikre små løkspirer kreker seg opp av jorden ute i hagen i det fuktige, relativt milde været. Heldigvis er det meldt kaldere fremover, slik at jeg håper de tar hintet. Jeg får legge litt løv eller bar over de for å skjerme de mot både kulde og varme.

Salat i hagen desember 2013

Salat i hagen desember 2013

Syreplanter, bildet tatt i desember 2013.

Syreplanter, bildet tatt i desember 2013.

Anemoner. Litt triste, litt deprimerte, men fortsatt vakre på sin måte.

Anemoner. Litt triste, litt deprimerte, men fortsatt vakre på sin måte.

 THE WEATHER

Where I grew up, in Buvika, outside Trondheim, the weather was a major topic of the conversation. At that time,  the working day of to people was directly affected by how the weather was. Many had farms with livestock farming, forestry and the agriculture was far more manually driven than today, there were also a few coastal fishermen . Thereby the weather had a direct impact on the working day and the paycheck.
Today it is still just as much talking about the weather, but the conversation is a bit twisted. Now the complaint is that it is so dark that we become depressed (never heard that statement when I was growing up), the climate discussion  is still serious, that we have to buy roller skies since the skiing conditions fail to materialize and the tick population increases. And the price of electricity is the one recurring theme ..

What is certain is that the winter 2012-13 and winter 2013-14 in Scandinavia are yet very different. While it last year was deep frost and the nature was knocked out cold on this time of the year, there is now a kind of “will-will not” feel outside. Insecure small bulb sprouts sneaks out of the ground in the garden in the wet, relatively mild weather. Fortunately it is reported colder ahead so I hope they take the hint. I will put some dead leaves or pine branches over sprouts the to shield against both the cold and heat.

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  Gerd Ellen Ottersen
  January 9, 2014 at 9:28 pm

  Det blir jo spennende å se hva vi har i vente denne vinteren. Hvis det i det store og hele skal holde seg så mildt som hittil, så kan vi kanskje håpe på en adskillig tidligere vår i år enn i fjor. Det hadde ikke vært dumt. Og så gjenstår det å se hva som evt har bukket under denne gangen.
  Så frisk grønnfarge du kunne diske opp med i desember! Den syren så lekker ut med røde nerver 🙂

  • Reply
   publicpollen
   January 10, 2014 at 9:25 am

   Ja, i fjor var våren sen. I 2012 satte vi poteter i påsken, i fjor tre uker senere!
   På Gåre (Hele Orust egentlig), er det helt grønt ennå, men det endrer seg vel nå. Det er faktisk nokså grønt i Oslo også, siden skitten kontinuerlig blir vasket vekk av nedbøren fortiden.

  Leave a Reply