UA-43606674-2
Perennials Roses Shrubs and hedges winter

NÅ MÅ DU DEKKE DE SARTESTE PLANTENE!

Jeg dekker nå til roser og sartere planter.

Det er fra februar og frem til ut mars (og muligens også deler av april, avhengig av hvor du bor i Skandinavia), at faren for alvorlige frostskader er verst. Så nå pakker jeg inn de marginale plantene. Nye, ukjente små vekster som jeg anskaffet i løpet av sommeren -13, og som jeg ikke kjenner ordentlig ennå, blir også pakket inn. Noen steder pakker jeg halvråttent løv, med granbar over, andre steder bare strie som jeg surrer rundt. Poenget er å skjerme mot frost og uttørrende vind.

Før jul fikk de stå og kjenne på kulden, og gå skikkelig inn i vintermodus. Men nå er tiden inne til å skjerme og verne litt.

Allerede rundt 1855 i Molde gjorde Fru Louise Dahl nøyaktige opptegnelser over hva hun dekket og hvordan hun gjorde det: Hun advarte mot fuktige vintre, og at dekke kunne medføre at planten hun dekket råtnet. Fru Dahl skrev også at man ikke måtte dekke for tidlig på året, men  i februar dekket hun alt som var mulig å dekke i forhold til størrelsen. (Madeleine von Essen, Hager til lyst og nytte, Schibstedt Forlag 1997) Det vil si at lang erfaring sier at det kan være lurt å vinterdekke nå og frem til telen og den verste frosten er borte.

Jeg dekker først og fremst nedre del av rosebusken da de fleste uansett skal skjæres noe tilbake senere i vår.

Jeg dekker først og fremst nedre del av rosebusken da de fleste uansett skal skjæres noe tilbake senere i vår.

Pakk inn sårbare eviggrønne som står i krukke.

Pakk inn sårbare eviggrønne som står i krukke. Potten er frostsikker og er plassert oppå treklosser.

Under granbaret er stauder som jeg plantet i fjor sommer, og som jeg ikke helt vet om hvor godt etablerte de er.

Under granbaret er stauder som jeg plantet i fjor sommer, og som derfor ikke er så godt etablerte som planter jeg har hatt i årevis.

YOU HAVE TO PROTECT THE TENDER PLANTS AGAINST FROST NOW!

At the moment I cover up the roses and more tender plants against cold winter winds and frost.

It is from February until the end of March (and possibly also parts of April, depending on where you live in Scandinavia), the risk of severe frost damage is worst. So now I tuck in the marginal plants with spruce, burlap and such.  New, unfamiliar small plants that I purchased during last summer, and which I do not know properly yet, will also be wrapped in something. Some places I cover with withered leaves, spruce branches, and others I just whirr some burlap around.  The point is to protect against frost and drying winds.

Before Christmas, they get all the cold and frost without cover so they can go fully into winter mode. But now it  is the time to shield and protect a little.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply