UA-43606674-2
Bulbs and tubers Spring

CANNA

Fikk du ikke plantet noen løk i høst? Det er mange sorter løk-og knoll-blomster som kan settes i potte inne nå og som blomstrer flott fra midten av sommeren og utover.

Jeg tenker ikke på georginer akkurat nå, men på alle de andre sortene som finnes som bla.a. hageranunkel, freesia, begonia, gladiolus, canna, calla, tigerblomst og ikke minst alle liljesortene.

Ifjor vår kjøpte jeg en pakke med to canna-knoller som jeg satte ned i en potte i starten av april. Potten ble plassert i drivhuset (som har frostvakt),  uten mye ekstra oppmerksomhet. Bortsett fra et overraskende snegleangrep forløp forkultiveringen av knollene totalt udramatisk. Da faren for frost var over (i slutten av mai), plantet jeg de ut i en krukke hvor de fikk en overgjødsling og litt vann med jevne mellomrom.

Blomsterfargene på Canna finnes i den varme fargeskalaen, og mange har også flotte dekorative blader i mange fargevariasjoner. Knollene (såkalte rhizomer) tåler ikke frost slik at de må oppbevares tørt og kjølig om vinteren (Som georgineknoller). Jeg vil også anbefale å drive knollene så fort som mulig for å få mest mulig glede av blader og blomster ute i sommer.

Skulle jeg ha laget meg et litt eksotisk hjørne i hagen så ville jeg ha bestilt et par knoller av Canna indica ‘Purpurea’.  Tenk så fine kontraster du kan lage mot denne flotte bladmassen!

Her er "knollene" (rhizomene), fisket ut av posen, og lagt i potten.

Her er “knollene” (rhizomene), fisket ut av posen, og lagt i potten. Pass på at de grønne toppskuddene får stå opp av jorden!

Blomstene var lekre, og humlene likte de godt.

Blomstene var lekre, og humlene likte de godt.

Selve canna-planten ble veldig eksotisk og staselig. Flotte blader. Denne typen hadde gylne striper i bladene også.

Selve canna-planten ble veldig eksotisk og staselig. Flotte blader. Denne typen hadde gylne striper i bladene også.

CANNA

Didn’t you get around to plant any flowerbulbs last fall? There are many varieties of bulbs and tuber-flowers that can be grownn inside just now and will flourish great from mid-summer onwards.

I am not thinking dahlias right now, but all the other varieties available as  freesia, begonia, gladiolus, canna, calla, and of course all the lily varieties.

Last spring I bought a pack of two canna bulbs that I planted in a pot at the start of April. The pot was placed in the greenhouse (which has a frost guard), without a lot of extra attention. Besides a surprise attack from a snail, the proceeding of growing the tubers went totally undramatic. When the danger of frost was over (end of May), I planted them out in a container where they got some fertilizer and a little water at regular intervals.

The flowers colors of Canna are on the warm part of the color scale, and many varieties has decorative leaves in many color nuances. The tubers (called rhizomes), can not tolerate frost so they must be kept dry and frostfree in the winter (As dahlia tubers). I would also recommend to start growing the bulbs as soon as possible to get the most out of leaves and flowers outside in the summer.

Should I have made myself a little exotic corner of the garden this year I would so have ordered a few bulbs of Canna indica ‘Purpurea’. Imagine the contrasts you can make against this great leaf mass!

 

 

You Might Also Like

3 Comments

 • Reply
  HUSKELISTE FOR JUNI | publicpollen
  June 2, 2014 at 1:10 pm

  […] løk og knollplanter som georginer, gladiolus og canna kan du sette ut nå hvis det ikke allerede er […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR JULI | publicpollen
  July 1, 2014 at 3:02 pm

  […] løk og knollplanter som georginer, gladiolus og canna trenger også oppbinding og eventuelt vann ved lange tørkeperioder. Fjern visne […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR OKTOBER | publicpollen
  January 18, 2016 at 4:25 pm

  […] vinterherdige sommerblomstrende løk og knollplanter som georginer, gladiolus og canna kan nå taes opp av jorden for å lagres inne til neste år. Her ser du hvordan du tar opp og […]

 • Leave a Reply