UA-43606674-2
Pests and Diseases Spring

SNEGLEKRIGEN STARTER

I dag skulle jeg bare legge ut noen hyggelige skrytebilder av krokus og sneklokker.

Men gjett hva jeg fant? (Ikke vanskelig, siden det er bilde øverst og påInstagram Årets Første Snegle. Jeg er nokså sikker på at det er en brunskogsnegle. Noen overvintrer som voksne snegler, med de fem, -FEM-!! jeg fant i dag var alle relativt små, så det må være egg som har klekket grunnet den milde vinteren.

Selvsagt burde jeg ta dette med et avslappet smil og et elegant skuldertrekk, men jeg gjør slett ikke det. Jeg hater at sneglene spiser blomstene mine, og jeg gjør alt jeg kan for å forhindre det. Spesielt ille er det når de spiser skudd og blomster på våren. Senere er det så mye som blomstrer, men akkurat nå er hvert minste skudd veldig dyrebart.

Poenget er at for å lune rundt spirer og planter legger man masse løv og halvråttent plantemateriale rundt de. Dette er svært positivt for mikroorganismene i jorden, øker jordens evne til å holde på fuktighet og forbedrer jordstrukturen betraktelig. MEN, det er også verdens beste dundyne for sneglene..

Så nå går dundynen i komposten, og snilekverkdryss rundt krokusen. (Ferramol heter middelet og ikke skadelig for pinnsvin). Noen må dø, og det er ikke krokusen..

Her  og herhar jeg skrevet mere utfyllende om brunskogsneglen.

krokus_15

Hvite krokus og sneklokker. Jeg trodde det var bladskjærerbier som hadde gnafset biter av plantene siden det er så tidlig på året, men neida, det var snegler.

sneklokker og krokus

Så nå er det bare å flytte på dødt løv og planterester. Ofte kan vi være heldige med at det eksponerer eggene som har ligget lunt under løvet for frost.

THE WAR IS ON !

Today my plan was to finally post some nice bragging images of crocuses and snowdrops.

But guess what I found? (Not difficult, since there is a picture on the top and on Instagram) The First Snail of the Year! I’m pretty sure it is a Spanish Slug. Some overwinter as adult snails, but the five-FIVE! I found today were all relatively small, so there must be eggs that have hatched due to the mild winter.

Of course I should take this with a relaxed smile and an elegant shrug, but I simply don’t. I hate that the snails are eating my flowers, and I’m doing everything I can to prevent it. It is especially bad when they eat shoots and flowers in the spring. Later on its so much that blooms, but right now every little shot is very precious.

To shelter around sprouts and plants you put lots of leaves and half rotten plant material around them. This is very positive for the microorganisms in the soil, increases the earth’s ability to retain moisture and improves the soil structure significantly. BUT, it is also the world’s best down duvet for snails ..

So now the down duvet ends in the compost, and slug bait are sprinkled around crocus. (Ferramol are the pesticide called and not harmful to hedgehogs). Someone must die, and it shall not be my crocus ..

You Might Also Like

2 Comments

 • Reply
  SE OPP FOR BRUNSKOGSNEGLENE! | publicpollenpublicpollen
  April 13, 2014 at 6:00 pm

  […] også andre innlegg: Da er det igang!, brunskogsnegl, nå kommer […]

 • Reply
  HUSKELISTE FOR MAI | publicpollen
  May 1, 2014 at 3:02 pm

  […] The  Iberia snails are here now, so make sure that  you monitor the  hostas, newly planted flowering plants and other tender new shoots so they are not immediately eaten by greedy slugs! […]

 • Leave a Reply