UA-43606674-2
Pests and Diseases

SE OPP FOR BRUNSKOGSNEGLENE!

Det har vært en nokså mild vinter i forhold til vinteren i 2013. Dette gjør at sneglene er tidlig ute i år. Jeg har allerede endel skader på løkblomstene mine. For utrente øyne er det slik skadene etter snegler  ser ut.

For å motvirke snegleangrep:

 • Rydd rundt småplantene dine.. Fjern det meste av visne blader og annet organisk materiale.
 • Rufs litt rundt i jordoverflaten for å eksponere eventuelle snegleegg og yngel for utttørking og kulde.
 • Frem mot midten av mai er dette den ideelle tiden å bekjempe snegler på. De nyklekkede sneglene er små, og tåler lite.
 • Ferramol er et sneglebekjempingsmiddel som er ufarlig for kjæledyr og fugler. Det strøes rundt utsatte planter.
 • Det finnes utallige kjerringråd, øl som sneglene kan drukne i er det eneste som er effektivt hvis du har en større hage.
 • Plukk og drep konsekvent alle brunskogsnegler du ser. Det hjelper endel.

 

Se også andre innlegg: Da er det igang!, brunskogsnegl,nå kommer brunskogsneglen!

 

Her har brunskogsneglene forsynt seg av Hundetannen, Erythronium "White Beauty"

Her har brunskogsneglene forsynt seg av hundetannen, Erythronium “White Beauty” De blå pelletsene som desperat er drysset rundt er sneglekverk…

Det ser ikke pent ut når Brunskogsneglen har forsynt seg av påskeliljene!

Det ser ikke pent ut når brunskogsneglen har forsynt seg av påskeliljene! Noen må faktisk dø!

Og det er faktisk denne lille slemme sniken! LIten brunskogsneil som later som om den ikke spiser på krokusen. Særlig!

Og det er faktisk denne lille slemme sniken! Liten brunskogsnegl som later som om den ikke spiser på krokusen. Særlig!

 

LOOK UP FOR THE IBERIA SNAILS!

It has been a fairly mild winter compared to the winter of 2013. This means that the snails are early this year. I have already had some damage to my bulb flowers. For the untrained eye this is how the the injuries by snails looks.

To counteract the snail damages:

   • Clean up around your seedlings. Remove as much as you can of the dead leaves and other organic matter from last year.
   • Rub up the soil surface to expose any snail eggs so the cold and drying winds can take them out.
   • Now, and towards middle of May is the ideal time to combat snails. The newly hatched snails are small and cannot withstand much.
   • Ferramol is a snail-combating agent that is harmless to pets and birds. It is strewn around vulnerable plants.
   • There are numerous non-scientific proofed advices, but beer that snails can drown in  (beer traps) is the only one close to effective if you have a larger garden.
   • Pick and consistently kill all Iberia snails you see. It will help over time. 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply