UA-43606674-2
Newbie

SIBIRKORNELL

Vil du plante en grei busk som trenger svært lite oppmerksomhet, så er sibirkornell en av de beste. De er mest kjent for sine flotte grenfarger som er dekorative året rundt. Det finnes mange brukbare sorter, bla a en type med hvite og grønne blader som virkelig lyser opp på skyggefulle steder i hagen.
BESKRIVELSE Små trær eller busker, med avrundede blader, og røde eller gule grener. Grenfargene avtar når grenen blir eldre. Finnes mange brukbare sorter, bl.a. med grønne og hvite blader.
HERDIGHET Herdig forbi Trondheim
VOKSESTED Sol, delvis skygge, Trives i all slags jord.
BESKJÆRING OG STELL Beskjære eldre grener tilbake tidlig vår da de yngre greiene gir best grenfarge.
SYKDOMMER Lite, men i de siste årene har endel busker fått svarte flekker på blader og grener, det er soppsykdommen Cornus anthracnose som opptrer helst i langvarig kaldt og vått vær. Rødkornell kan da være en flott erstatter.
PASSER TIL Dekorativ og flott busk som vokser fort (blir opptil 3 m), og som trenger lite stell. Flotte grenfarger, hvite blomster i flate “skyer” og fine høstfarger gjør at busken fortjener plassen sin hele året.

 

Hvordan du beskjærer sibirkornell kan du se her.

Cornus alba, "Ivory Halo" buskene plantet samme år som bildet er tatt. t sammen ortesumak i en litt "rufsete" del av hagen hvor plantene får lite stell.

Cornus alba, “Ivory Halo” buskene plantet samme år som bildet er tatt. Plassert sammen med hjortesumak i en litt “rufsete” del av hagen hvor plantene får lite stell.

Vanlig sibirkornell uten brogete blader. Dette bildet er tatt i september når høstfargene akkurat har kommet.

Vanlig sibirkornell med rent grønne blader. Dette bildet er tatt i september når høstfargene akkurat har kommet.

Sibirkornell med brogete blader krydrer virkelig opp skyggefulle plasser i hagen. Anbefales!

Sibirkornell i hvitt og grønt krydrer virkelig opp skyggefulle plasser i hagen. Bildet av denne busken ble tatt bare noen uker etter planting. Anbefales!

DOGWOOD

If you want to plant a straightforward, easy shrub that needs little attention, then dogwood is one of the best. They are famous for their colored stems all year round. There are many useful varieties, like some with white and green leaves witch lightens up a shady place.
DESCRIPTION Small trees or shrubs, with rounded leaves, and red or yellow branches. Branch colors diminishes when the the branch grows older. There are many useful varieties, including species with green and white leaves.
HARDINESS Hardy past Trondheim
GROWING LOCATION Sun, partial shade. Grows in all types of soil. Easy.
PRUNING AND CARE Prune older branches back in early spring because the younger stems provides better winter colors.
DISEASES Little, but in recent years some bushes have got black spots on leaves and branches, that is the fungus disease Cornus anthracnose that occur in prolonged cold and wet weather.
SUITABLE FOR Decorative and beautiful shrub that grows fast ( up to 3 m heigh), and need little care. Great branch colors, white flowers in flat “clouds” and nice autumn colors makes this bush to a good choice.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply