UA-43606674-2
Vegetables

SLIK DYRKER DU JORDSKOKK

Interessen for rotgrønnsaker er stigende. Jeg skrev et innlegg om jordskokk, hvordan jeg fant grønnsaken, og hvordan jeg bruker den i fjor. Det er  noe av det enkleste du kan dyrke, så tenkte jeg at jeg skulle fortelle en kort solskinnshistorie om jordskokk for å inspirere flere.

Noen venner av oss som har hyttehage på Hvaler fikk for to år siden noen jordskokk-knoller av oss. Jeg ba de slenge de i jorden og glemme de. Siden dette er utrolig sporty, travle og veldig aktive mennesker, så tror jeg de faktisk de stort sett gjorde det. Utpå høsten gravde de opp noen knoller, men jeg fikk inntrykk av at avlingen var skuffende. De la plast over åkerlappen for å holde ugress nede og stengte hytten for vinteren..

Da de i fjor vår åpnet hytten igjen hadde plasten løftet seg ganske høyt, og de kunne skimte konturene av buktende, tykke (litt nifse, ifølge fruen) stilker under plasten. Det var selvsagt jordskokk. De fjernet plasten, og lot plantene vokse. Og sent i fjor høst gravde de opp en enorm avling med jordskokk. Større enn min. Jeg har sett bildene..

Men jeg er veldig stolt og glad for at det ble vellykket og at dette forhåpentligvis gir mersmak til mere grønnsakdyrking.
Slik dyrker du jordskokk:
 • Knoller får du kjøpt både på nettet og hos velassorterte hagesentre. Noen har også utplantingsklare planter. Det er ikke tillat å plante jordskokker kjøpt i butikk da de kan spre sykdommer vi ikke har .
 • Jordskokk trives best i dyp, næringsrik jord, gjerne med sol det meste av dagen.
 • Plant knollene enten senhøstes eller tidlig vår.
 • Grav et hull ca 8-10 cm dypt (på samme måte som til poteter). Slipp jordkokk-knollen ned i hullet, og hell jord over igjen.
 • Fjern det meste av ugress i løpet av sommeren. Erfaringsmessig kveler jordskokken det meste av ugresset.
 • Vann ved langvarig tørke.
 • Plantene blir svært høye. Du kan i midten/slutten av august halvere høyden på gresset for å hindre vindbrekk.
 • La jordskokkplantene minst få tre måneder å utvikle seg på. Spa opp knollene senhøstes, eller vent til våren, og ta noen opp friske fra jorden da. Jeg gjør litt av begge deler.
 • Vær obs på at knollene er flerårige, og kan bli et litt vanskelig ugress hvis de ikke holdes under kontroll.
 • Jeg skulle tro at jordkokk er verdt å forsøke langst kyststrøk til Trondheim.

 

Når jeg spar opp grønnsakåkerene, fjerner jeg så mye som mulig av jordskokkene fra i fjor. Noen setter jeg i potter i drivhuset med litt jord over for å gi de en bra start.

Når jeg spar opp grønnsakåkeren, fjerner jeg så mye som mulig av jordskokkene fra i fjor. Noen setter jeg i potter i drivhuset med litt jord over for å gi de en kick start.

Pottene planter jeg ned på viksestedet etter en måned.

Pottene med jorskokkplantene planter jeg ned på voksestedet etter en måned.

Jeg setter de litt dypere enn de stod i potten for å unngå at planten velter så lett.

Jeg setter de litt dypere enn de stod i potten for å unngå at planten velter så lett.

Jeg oppbevarer røttene kjølig om høsten, og jeg skreller de alltid før bruk.

Jeg oppbevarer røttene kjølig om høsten, og jeg skreller de alltid før bruk.

HOW TO HARVEST AND GROW JERUSALEM ARTICHOKE

I wrote a post about Jerusalem artichoke last year, how I found the vegetable, and how I use it in food. Its a very healthy vegetable too, and since the interest for the vegetable is growing, and its one of the easiest one to grow,  I thought I would tell a short story about Jerusalem artichoke to inspire more people to grow them.

For two years ago some friends of ours who have a cottage on the southeast coast of Norway got some artichoke-tubers from us. I told them to throw the tubers in the ground, and forget about them. Since this is an incredibly sporty and very active family, I think they actually pretty much did that. Later in the autumn they dug up some bulbs, but I got the impression that the crop was disappointing. They put a plastic cover over their vegetable fields to keep the weeds down and that was pretty much that.

When they last spring went to the cottage again the plastic had raised quite high from the ground, and they could make out the outlines of meandering, thick (slightly eerie, according to the wife) stalks under the plastic. It was obviously Jerusalem artichoke. They removed the plastic and let the plants grow. And late last spring they dug up a huge crop of Jerusalem artichokes. Bigger than mine. I’ve seen the pictures .

But I’m really happy that it worked out for them and the Jerusalem-artichokes harvest was a great success. That can only lead to more happy gardeners!
How to grow Jerusalem artichokes:
 • Tubers can be purchased both online and at well-stocked garden centers.
 • Artichoke thrives best in deep, fertile soil , preferably with sunshine most of the day .
 • Plant the tubers either late fall or early spring.
 • Dig a hole approximately 8-10 cm deep ( in the same way as for potatoes). Put the tuber into the hole and pour soil over again .
 • Remove most of the weeds in the summer.
 • Water during drought periods.
 • The plants get very high. You may in mid / late August half the height of the grass to prevent wind break .
 • Let artichoke plants get at least three months to develop. Dig up the tubers in late autumn or wait until spring and take some up fresh from the earth then. I do a bit of both.
 • Note that the tubers are perennial and can be a difficult weed if they are not kept under control.
 • I would think that it can be cultivated to coastal areas past Trondheim.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply