UA-43606674-2
Herbs Perennials

TID FOR Å BESKJÆRE LAVENDEL

Grunnet den milde ettervinteren så har det meste av spirer og skudd kommet mye lengre enn normalt. Så nå har jeg klippet og beskåret både roser, sommerfuglbusker og lavendel.

Jeg har også fjernet granbaret og strien over alt da det ikke finnes fnugg av tele og frost i bakken. Det blir full krise om det kommer en frostnatt..

Lavendel blir i løpet av tre-fire år litt uformelige og strantne hvis vi ikke passer på å beskjære de litt. Det peneste er å runde av de små “buskene” i en slags tueform. Jeg beskjærer også tilbake noen grener som har vedet seg i et forsøk på å få nye, friske skudd langt nede på planten, og ikke bare i toppen.

Lavendel er svært glad i sol, er svært tørkesterk, men fryser med jevne mellomrom ut for meg både på Gåre og i Oslo.  Men siden den dufter så godt, er så blomsterrik og de nektarsamlende insektene er så glade i lavendel, så planter jeg nye. Det er heller ikke vanskelig å så eller ta stiklinger av lavendel.

Se også innlegg om lavendel:  stell av lavendel før frosten eller stell av lavendel.

lavender_how_to_cut_3

Jeg klipper tilbake toppen på en nokså primitiv måte. Kunne like gjerne ha brukt en liten gress-saks. (Slike som du bruker å klippe gress mot trapper og bed).

Jeg klipper tilbake toppen på en nokså primitiv måte. Kunne like gjerne ha brukt en liten gress-saks. (Slike som du bruker å klippe gress mot trapper og bed).

Denne lavendelplanten ble ikke klippet tilbake i fjor. Selv om den nå er beskåret, kan du se at den blir ikke så fin og tett.

Denne lavendelplanten ble ikke klippet tilbake i fjor. Selv om den nå er beskåret, kan du se at den blir ikke så fin og tett.

lavender_how_to_cut_1

Visne grener fjernes og de små buskene klippes litt tilbake. Her ser det ut som om det er to forskjellige typer lavendel siden bladfargen er så forskjellig. Jeg vet at både “Hidcote” og “Viva” har blitt plantet der.

Slik ser planten ut når den begynner å vokse igjen. Tett og litt avrundet med masse nye skudd.

Slik ser planten ut når den begynner å vokse igjen. Tett og litt avrundet med masse nye skudd.

Så er det bare å glede seg til blomstringen.

Så er det bare å glede seg til blomstringen.

TIME FOR LAVENDER PRUNING

Due to the warm spring most of sprouts and shoots has come much longer than normal. Everything has started to grow, so now I have pruned and trimmed both roses, butterfly bushes and the lavender.

I also removed the spruce branches and burlap who has covered up the more delicate plants because there are no frost in the ground at all. It will be a catastrophe if we gets frost again ..

Lavender will within three or four years grow a little shapeless and messy if we do not care to prune it back a little every year. The best result will you get if you round off the small “bushes” in a kind mound shape. I also prune back some old wood in an attempt to get new, fresh shoots low down on the plant, not only on the top.

Lavender is sunloving, very drought tolerate but freezes periodically awayfor me both at Gaare and in Oslo. But the fragrant is lovely, the blue waves of flowers and all the nectar gathering insects are so fond of lavender, so I’m planting new ones. It is not a difficult plant to grow from seeds or to take cuttings from either.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply