UA-43606674-2
Bulbs and tubers

TULIPANER I HAGEN

Jeg er ikke kjempeglad i grelle farger, og jeg er ikke spesielt glad i tulipaner. Hvis det er mye sol har tulipanene en veldig kort blomstringstid og mange typer opplever jeg som litt kunstige og stive. Skarpe farger hopper mot meg og slipper ikke andre til.

Alikevel er det tre sorter tulipaner jeg virkelig liker. Til tross av håpløse farger og stiv vekst. Her er den første av mine topp-tre-tulipaner.

Denne oransje tulipanen, “Prinsesse Irene” burde jeg virkelig hate, men jeg elsker den. Det er faktisk  TREDJE året de blomstrer, og de blomstrer nokså lenge, og holder på fargen uten å falme mot solen. Jeg fjerner frøhodet på tulipanen når den har blomstret av, deretter får den bare visne ned naturlig. De får en god neve gjødsel nå, og på høsten legger jeg et tykt lag kompost på toppen.

Allikevel så skal du i utgangspunktet ikke forvente at tulipanene blomstrer flott annet enn første året etter setting. Bruk de som du bruker sommerplanter. Hvis du skal forsøke å få blomster flere år på rad, bør du etter bladene nesten har visnet helt ned, spa opp hele planten med stilker og løk (det finnes spesielle løkkurver du kan kjøpe for å plante tulipaner i bakken med for dette formålet), og la den tørke godt ut på et kjølig sted. Deretter setter du de i jorden igjen på høsten etter den første frostnatten.

Men da er du mere enn normalt ivrig, tenker jeg..

Mere om tulipaner finner du her.

Tulip_princess_Irene_2

TULIPS IN THE GARDEN

I dont like gaudy colors, and I’m not particularly fond of tulips. If there is a lot of sun, they have a very short flowering time and I find most of them a bit artificial and rigid. And gaudy colors usually jumps towards me and dont make room for others.

But still there are three varieties of tulips I really like. In spite of hopeless colors and stiff growth. Here is the first of my top-three- tulips.

I should really hate this orange tulip, “Princess Irene” , but I do love it. It is actually THIRD year they bloom, and the blooms a fairly long time, the have good, strong stems and holds color without fading from the sun. I remove the seed-head on the tulip when the flower has wiltered, then the leaves are allowed to just fade down naturally. They get a good handful of fertilizer now and in the fall I put a thick layer of compost on top.

Anyway you should not initially expect the tulips to flourish great other than the first year after planting. Use them as annuals, I will recommend. If you try to get flowers for several years in a row, dig up the entire plant with stems and bulbs (there is special bulbbaskets you can buy to plant tulips in for this purpose), and let it dry out in a cool place.  After the first frost in autumn, dig the bulbs down again.

But then you are more than usually keen, I think ..

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply