UA-43606674-2
Acid loving plants Fruits and Berries

SLIK DYRKER DU BLÅBÆR I DIN EGEN HAGE

Det er lykke å dyrke sine egne blåbær i hagen. Så sunt som det er også så er det veldig rart at det er godt. Blåbær inneholder antioksydanter  og vitamin C, og er aller best og sunnest spist rett fra busken.

Du kan også tørrfryse de, ved å legge bærene utover et brett, fryse det, og deretter frysepakke bærene.

Skal du dyrke de i hagen, sett de på et lyst, lunt og fuktig sted, og forbedre jorden med surjordstorv, kalkfattig kompost og granbar. Busken er vakker med flotte blomster og fine høstfarger, så det er ingen grunn til å gjemme den bort.  Har du surjordsplanter som rhododendron og azalea, er det fint å plassere de sammen.
Derfor er blåbærbuskene spesielt egnet til små hager siden du får både en dekorativ busk og en deilig og sunn avling på samme sted.

Plant gjerne to forskjellige typer slik at de kan krysspollinere hverandre. For en familie på fire bør du nok ha minst tre busker. Blåbær er veldig godt og sunt for store og små.

Det er viktig at buskene har god tilgang på fuktighet, og gjødsle de gjerne med en surgjordsgjødsel i starten av sesongen. Etter to år (avhengig av voksested og størrelse på busken du kjøpte), kan du forvente noen bær.

Blåbær kan også dyrkes i potte, men skal det bli vellykket så må du være svært nøye med regelmessig vanning. Busken må ikke tørke ut, da kaster den bærene! Vann gjerne med regnvann da tappevannet ofte er veldig hardt.

Beskjæring trenger du ikke å tenke på de første tre årene, etter det kan du fjerne en gammel grein, kryssende og skadde greiner på vinteren.

Den eldste busken min er fem år gammel, og den bærer så rikt at vi faktisk har hatt til dessert. Det fine er at buskene bærer over flere uker, slik at du stadig har modne bær.

Slik ser den største buslen min ut akkurat nå. Det hender det går litt hardt for seg med hunder og unger, slik at den har nye vridde greiner, stakkar. Men den bærer veldig bra. Muligen fordi den står nesten rett syd, men med roten i skygge?

Slik ser den største blåbærbusken min ut, 1 juni -14. Det hender det går litt hardt for seg med hunder og unger, slik at den har flere vridde greiner, stakkar. Men den bærer veldig bra. Muligens fordi den står nesten rett syd, men med roten i skygge?

Slik så samme busk ut i 2013 i august.

Slik så samme busk ut i august 2013.

Slik ser en blåbærbusk ut som ikke står i sur nok jord. Den står rett ved siden av den andre, og jeg aner ikke hva som har gjort den så pjusk! Men det er tydelig at jorden ikke er sur nok.

Slik ser en blåbærbusk ut som ikke står i sur nok jord.

 

HOW TO GROW YOUR OWN BLUEBERRIES IN THE GARDEN

It’s nice to grow your own blueberries in the garden. As healthy as it is also it’s very odd that it tastes so good. Blueberries contain antioxidants and vitamin C, and taste best and are healthiest eaten straight from the bush.

You can also freeze them, by spreading the berries out over a tray, freeze it, and then store them in the freezer in boxes or freezer bags.

If you grow blueberries in the garden,place the bushes on a bright, sheltered and damp place and improve the soil with acid peat soil, low lime content compost and pine needles. The bush is beautiful with lovely flowers and nice fall colors, so there is no reason to hide it away. Do you have other acid soil plants such as rhododendron and azalea, it’s nice to put them together.

That is why blueberry bushes are particularly suitable for small gardens since you get both an ornamental shrub and a delicious and healthy crop in the same spot.

Plant two different types so that they could cross-pollinate each other. For a family of four you should probably have at least three bushes. Blueberries taste very good and are healthy for all ages.

It is important that bushes have a good supply of moisture and fertilize those with a eracaceous fertilizer at the start of the season. After two years (depending on habitat and size of the bush you bought), you can expect some berries.

Blueberries can also be grown in a container, but it will only be successful if you are very alert on the regularly watering. The bush must not dry out, then it will throw off the berries in revenge!

You dont need to think about pruning the first three years, after that you can remove one of the older branches, and crossing or damaged branches in winter.

My oldest bush is five years old, and it bears so rich that we actually have enjoyed blueberries for dessert. The beauty is that the bushes crops over several weeks, so you constantly have ripe berries.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply