UA-43606674-2
Pests and Diseases

SNEGLEFRIE PLANTER

Med mere fuktighet i været kommer sneglene.  Snegler liker myke, saftige blader med mye vann.

Som bladlijer (Hosta og salatblader). Gjødsler du med nitrogenrik plantenæring og vanner  mye, blir bladene på plantene dine store, myke og saftige. Det elsker sneglene. Det er derfor sneglene kaster seg over nyplantede planter rett fra hagesentrene, de har ikke blader som er herdet av sol og utemiljø, men blader som er ekstra sarte og gjerne litt for mye gjødslet i litt for varmt klima.

Hårete blader (som kongslys), giftige blader (som revebjelle), urter som salvie, malurt, timian og oregano har mye aromatiske oljer i bladene sine, og alle disse hater sneglene. mens koriander og basilikum, med lyse, store, saftige blader er noe av det første som blir spist.

Men noen hageplanter få stå i fred for sneglene. Dagliljer (Hemerocallis) på bildet ovenfor, finnes i mange farger og former, og er ikke likt av sneglene. Det samme med de aller fleste prydgressene og takløk (Sedum). Stjerneskjerm (Astrantia), og storkenebb, (Geranium).

Se også innlegget om brunskogsneglene og takløk.

Slugproof_3

Stjerneskjerm med prydgress i bakgunnen.

Slugproof_4

Storkenebb finnes både som vill og som mange typer hageplanter. Fargene varierer fra helt hvit mot blå, lilla, rosa og nesten rød.

Takløk (Sedum) er hardføre og tørkesterke. Det finnes veldig mange typer og de vokser langt fortere enn du tror.

Takløk (Sedum) er hardføre og tørkesterke. Det finnes veldig mange typer og de vokser langt fortere enn du tror.

Prydgress finnes i mange typer og variasjoner. dette er en ettårig sort, Agrostis nebulosa.

Prydgress finnes i mange typer og variasjoner. Dette er en ettårig sort, Agrostis nebulosa.

 

SLUG-PROOF GARDEN PLANTS

With a more rainy season the slugs and snails are joining us. Snails loves the soft, succulent leaves filled with moisture.

Like hostas and salad leaves. Overwatering and overfeeding with nitrogen rich fertiliser leads to soft growth and the leaves of your plants get big and juicy. slugs and snails loves it. That’s why snails throw themselves over newly planted plants straight from garden centers. The poor plants do not have leaves that are hardened by the sun and outdoor setting, but leaves that are particularly delicate and often a bit too much fertilized in a bit too hot climate.

Hairy leaves (as mullein), poisonous leaves (as foxglove), herbs such as sage, wormwood, thyme and oregano have a lot of aromatic oils in their leaves, and the snails hates it. While coriander and basil, with their soft, succulent leaves are among the first to be eaten.

But some garden plants are being left in peace for snails. Daylily (Hemerocallis) are found in many colors and shapes, and are deterred by slugs. The same with most of the ornamental grasses and all the sedums, astrantias , and the hardy geraniums.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply